Milgapo

מדיניות הפרטיות - מלגהפו | milgapo

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 19 ספטמבר 2016

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ולאפליקציית "מלגהפו" ("האתר") של מלגהפו בע"מ ("החברה"). מדיניות הפרטיות שלהלן, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות הפרטיות"), מפרטת ומסדירה את האופן בו פועלת החברה בנוגע לפרטיותם של משתמשי האתר, ובנוגע למידע אשר נמסר על ידם או שנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. החברה מחוייבת להגן על פרטיות משתמשי האתר בהתאם לדין.

מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד. מדיניות הפרטיות היא חלק מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"), והגלישה והשימוש באתר כפופים לה.

מידע שתמסור לחברה

במהלך השימוש באתר, ובפרט במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, תתבקש למסור מידע אישי אודותיך. ע"י מסירת המידע הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שהתוכן הנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך באתר. מאגרי המידע של החברה עשויים להימצא על גבי שירותי ענן של גורמים שונים, במדינות שונות, ומחוץ לשליטתה המלאה של החברה.

העברת מידע לחברה, לרבות מידע אישי או רגיש, מהווה את הסכמתך לכך שהחברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע, לרבות מתן שירותי החברה ומסירת מידע שיווקי או פרסומי (בין היתר בדיוור ישיר), וכמפורט בתנאי שימוש אלה. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך; (ב) העברת המידע מחויבת בדין; (ג) עם קבלת צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש; (ה) החשיפה הכרחית כדי להגן על אינטרסים של החברה; (ו) הדבר דרוש כדי להגן על זכויותיה של החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו; (ז) כחלק מהשימוש הרגיל באתר, בין היתר, במסגרת הגשת בקשות למלגה לצדדים שלישיים באמצעות האתר; (ח) כפי שאושר מפורשות במדיניות פרטיות זו; (ט) להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ע"ר, כמפורט להלן; או (י) חל ארגון מחדש או שינוי במבנה המשפטי או מיזוג הפעילות של החברה, ונדרשת העברתו של העתק מפרטי המשתמש, ובלבד שתנאי מדיניות פרטיות זו ימשיכו לחול על כל שימוש בפרטים האמורים.

במסגרת שיתוף פעולה בין החברה לבין התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ע"ר (להלן: "ההתאחדות"), חלק מהמידע אשר יתקבל על-ידי החברה יועבר על-ידי החברה להתאחדות, בין היתר, לצורך העברת מידע בדבר פעילותה, וכן מידע שיווקי או פרסומי על-ידי ההתאחדות ללקוחות החברה, בין היתר, בדיוור ישיר. מדיניות הפרטיות של ההתאחדות נמצאת בכתובת: www.nuis.co.il. החברה אינה אחראית לשימוש במידע על-ידי ההתאחדות ועמידתה של ההתאחדות בדרישות הדין לרבות דיני הגנת הפרטיות וההתאחדות אינה אחראית לאיסוף המידע והעברת המידע להתאחדות על-ידי החברה ועמידתה של החברה בדרישות הדין לרבות דיני הגנת הפרטיות. אם ברצונך להסיר את עצמך ממאגר המידע של ההתאחדות, אנא פנה להתאחדות בכתובת: [email protected].

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי

לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים למשתמש, באופן אישי את הגלישה באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת להציע לך תכונות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין אותך. אנו עשויים לחלוק מידע אנונימי עם צדדים שלישיים, לרבות לצרכים מסחריים.

דיוור ישיר

אם תאשר אפשרות זו בטופס ההרשמה, הנך מסכים כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע אשר תמסור לה לצורך שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים או מוצרים, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לחברה על כך בכתב בכתובת [email protected]  

נתוני גלישה

החברה עורכת מעקב אחר השימוש באתר באמצעות כלים סטנדרטיים, כגון Google Analytics, pixels ו-Cookies, וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כלים אלה אוספים מידע מגוון, כגון העמודים בהם ביקר משתמש מסוים, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע לאתר, העדפותיו האישיות לתצוגת האתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, לשם צמצום הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי האתר. החברה אינה מתחייבת כי האתר, מחשביה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות פרטי המשתמש.  

הערה מיוחדת לגבי קטינים

השימוש באתר מותר למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם נודע לך שהאתר משמש מי שלא מלאו לו 18 שנים, אנא הודע לנו על כך באופן מיידי בכתובת: [email protected]  

שינויים במדיניות פרטיות זו

מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת, ומדיניות הפרטיות העדכנית היא זו המחייבת. במקרה בו תשתנה מדיניות הפרטיות שינוי מהותי, הנוגע לשימושים בפרטי המשתמש, תפורסם הודעה על כך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה היא זו המפורסמת באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות".

יצירת קשר

בכל שאלה, הערה או תגובה בנוגע למדיניות זו או בנוגע לעיון במידע אודותיך השמור אצל החברה, בכפוף ובהתאם לחובות המוטלות על החברה לפי דין, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת [email protected]  

 

 

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;