Milgapo

מלגת מל-GO ללא התנדבות

הגשה אוטומטית בפרימיום!!
⭐שווי המלגה: עד 12,480 ש"ח⭐

'מלגת מלגו' בקצרה

משרד החינוך מלגות

מתי מגישים?

המלגה תפתח להגשה בקרוב!
*המצטרפים לפרימיום Milgapo יוגשו אוטומטית!

מלגות לתואר ראשון

כמה כסף?

יש 4 רמות זכאות: 5,000, 7,500, 10,000 ו-12,480 ש"ח

מלגת משרד החינוך

למי מתאים?

המלגה ללא התנדבות, ומיועדת לסטודנטים בתואר ראשון, מכינה או הנדסאים

מלגה ללא התנדבות

צריך להתנדב?

לא, המלגה ללא התנדבות! הזוכים יקבלו את הכספים בהעברה בנקאית לחשבון הבנק

מלגת משרד החינוך לשעבר - מלגת מל-GO

מלגת מל-GO לשנת הלימוד תשפ"ד תפתח בקרוב! המלגה תעניק לזוכים מלגה ללא התנדבות בשווי של: 5,000 עד 12,480 ש"ח לחשבון הבנק!
המלגה, אשר מיועדת לשנת 2024, תוענק לסטודנטים הלומדים: לימודי הנדסאים, תואר ראשון או שנת מכינה - באחד ממוסדות הלימוד הרלוונטיים למלגה.
הנרשמים לשירות Milgapo Premium יוגשו למלגה אוטומטית, ויקבלו סיוע והדרכה בנוגע לצירוף המסמכים במלגה! התשובות יוענקו לזוכים במהלך מאי/יוני 2024
בשנת תשפ"ג - זו הייתה חלוקת הניקוד:
•37 עד 57 = 5,000 שקלים!
•58 עד 65 = 7,500 שקלים!
•66 עד 69 = 10,000 שקלים!
•70 עד 100 = 12,480 שקלים!

מלגת מלגו, 'מלגו', מלגת משרד החינוך

רשימת מסמכים למלגת מילגו תשפ"ד

מועמד/ת - מסמכים אישיים
* תעודת זהות 2 הצדדים + ספח
* במידה ובעל נכות: 'קצבת נכות' מביטוח לאומי
* במידה והורה יחיד: אישור 'הורה יחיד' מביטוח לאומי
* במידה ועולה חדש: אישור 'עולה חדש' ממשרד העליה והקליטה
* אישור ניהול חשבון בנק

מועמד/ת - מוסד הלימוד
* אישור לימודים לשנת תשפ"ד
* אישור גובה שכ"ל תשפ"ד
מועמד/ת - מסמכי שירות
* במידה ושרתת: שחרור משירות צבאי/לאומי/אזרחי
מועמד/ת - ללא ילדים
* אב: תעודת זהות 2 הצדדים + ספח
* אם: תעודת זהות 2 הצדדים + ספח
* אחים סטודנטים מגיל 24: אישור לימודים
* הורה במשרה חלקית: טופס 106
* במידה ואחד ההורים לא עובד: 'אישור מעמד לא עובד' מביטוח לאומי
* במידה ואחד ההורים/אחים בעל נכות: 'קצבת נכות' מביטוח לאומי
* במידה ואין קשר עם ההורים: אישור נוטריון

מועמד/ת - עם ילדים
* בן/בת זוג: תעודת זהות 2 הצדדים + ספח
* ספח תעודת זהות עם שמות הילדים
* במידה ובן/בת הזוג לא עובד: 'אישור מעמד לא עובד' מביטוח לאומי
* במידה ובן/בת הזוג סטודנט: 'אישור לימודים' מהמוסד לימוד
* במידה ובן/בת הזוג או אחד הילדים בעל נכות: 'קצבת נכות' מביטוח לאומימי מתאים להגיש מועמדות למלגה בתשפ"ד?
המלגה מיועדת להגשה לסטודנטים הלומדים בתשפ"ד לתואר ראשון, תואר הנדסאי או אשר נמצאים בשנת מכינה

מתי ואיך מגישים מועמדות?
המלגה תפתח במהלך ינואר 2023, עם קישור יעודי להגשה

אפשר לדעת מראש אם אזכה במלגה?
לא, אין אפשרות כזו, כיוון שאין לדעת מראש כמה מועמדים יהיו ומה יהיה הדירוג הממוצע של המועמדים (לפי זה נקבעות רמות הזכאות השונות).

מה סכומי הזכיה של המלגה?
יש 4 רמות זכאות:
רמה ד' - 5,000 ₪
רמה ג' - 7,500 ₪
רמה ב' - 10,000 ₪
רמה א' - 12,480 ₪

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
במהלך תשפ"ג (2023) הוגשו למלגה אלפי סטודנטים ע"י שירות הפרימיום של Milgapo!
סטודנטים אשר יבצעו הרשמה לשירות הפרימיום בשלב זה, יקבלו הגשה אוטומטית למלגה לשנת תשפ"ד, כאשר המלגה תפתח מחדש להגשה.

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;
X