Milgapo

מלגת המרכז האזרחי לסטודנטים

המלגה נסגרה להגשה תשפ"א
⭐תשובות יפורסמו באתר המלגה ביולי 2021⭐


מלגת המרכז האזרחי בקצרה

מלגה

מתי מגישים?

ניתן להגיש עד מחר - 15.3.2021

מלגהפה

כמה כסף?

5,000 ש"ח

נרשמים

למי מתאים?

מלגות לסטודנטים אשר סיימו את שנתם הראשונה בתואר, וביצעו שירות צבאי / לאומי / אזרחי

הגשה אוטומטית

צריך להתנדב?

לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה

מלגת לימודים לסטודנטים - המרכז האזרחי

מלגת המרכז האזרחי מעניקה לסטודנטים מלגות ללא התנדבות בשווי 5,000 שקלים. המלגה פועלת באופן צמוד עם Milgapo ב-5 השנים האחרונות ועד כה הוגשו אליה עשרות אלפי סטודנטים במהלך השנים!  

מלגת הלימודים מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג וסיימו שנת לימוד אחת לפחות באקדמיה עד כה. כלומר, או סטודנטים לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה, או סטודנטים בתואר שני בשנה א' ומעלה.

מה בודקת המלגה בהגשת המועמדות?

שירות צבאי/לאומי, מעמד סוציו אקונומי, ממוצע ציונים, תחום לימוד של המועמד/ת ועוד. להגשה יש לצרף מסמכים רבים, ויש להקפיד להגיש את המועמדות עד ה-15.3 - כאשר בתאריך זה תסגר המלגה והתשובות יוענקו באוגוסט.

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;
X