Milgapo

מלגת פרויקט אומנות

⭐מלגת התאחדות הסטודנטים הארצית⭐
הגשה אוטומטית לרשומים ב-Milgapo

פרויקט אומנות בקצרה

מתי מגישים

מתי מגישים?

המלגה טרם נפתחה להגשה

כמה כסף?

כמה כסף?

5,600 ₪ לשני הסמסטרים, או 2,800 שקלים למבצעי המלגה בסמסטר ב' בלבד

למי מתאים?

למי מתאים?

המלגה מיועדת לכלל הסטודנטים הלומדים באחד מן המוסדות המוכרים ע"י המל"ג

צריך להתנדב?

צריך להתנדב?

כן, על הסטודנט להתנדב 130 שעות במהלך שנת הלימוד (או 65 שעות במידה ומקיים את המלגה בסמסטר ב' בלבד)

מלגת פרויקט אומנות - התאחדות הסטודנטים

פרויקט אומנות היא מלגה של התאחדות הסטודנטים הארצית אשר נפתחת להגשה מדי שנה באיזור חודש אוגוסט.  

עבור המלגה על הסטודנטים להתנדב 130 שעות, ושווי המלגה 5,600 שקלים.

בשנת תשפ"א נפתחה המלגה להגשה מחדש גם בפברואר, עבור סטודנטים המעוניינים לבצע את המלגה רק סמסטר אחד בלבד, והזכאים יקבלו 2,800 שקלים עבור 65 שעות.

סטודנטים אשר רשומים באחת מחבילות ההגשה של Milgapo יוגשו למלגה באופן אוטומטי, ויעדוכנו מיד לאחר ההגשה.

👈למלגות חודש פברואר לחצו כאן >>

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;
X