Milgapo

מלגות נובמבר 2023 לסטודנטים

⭐שירות הפרימיום של Milgapo לסטודנטים:⭐
קופון מיוחד לחודש נובמבר: NOV-2023

מלגה ללוחמים/ות - מלגת ממדים ללימודים

מלגת ממדים ללימודים מעניקה מלגות ללא התנדבות
לסטודנטים אשר שירתו כלוחמים/ות בצה"ל!
המלגה מיועדת לשנת הלימוד תשפ"ד, וסטודנטים
בפרימיום Milgapo יקבלו סיוע צמוד בהגשת המלגה!
לפרטי 'מלגת ממדים ללימודים' לחצו >>

מלגת טנא לסטודנטים מהמגזר החרדי

סטודנטים בתואר ראשון וסטודנטים בתואר שני
מהמגזר החרדי: מלגת טנא נפתחה להגשה עבורכם!
המלגה ללא התנדבות ובשווי של עד 9,800 ש"ח,
והנרשמים לפרימיום במלגהפה יוגשו אוטומטית!
לפרטי 'מלגת טנא למגזר החרדי' לחצו >>

מלגת המרכז האזרחי / ליברלי

המלגה מוענקת לשנת תשפ"ד ללא התנדבות, ושווי המלגה
5,000 שקלים (הזוכים יקבלו את הסכום בהעברה לבנק).
לסיוע בהגשת המלגה / צירוף המסמכים - הצטרפו
לשירות הפרימיום ב-Milgapo ותוגשו אוטומטית!
לפרטי 'מלגת המרכז האזרחי' לחצו >>

קרן גרוס לחיילים משוחררים

מלגת 'קרן גרוס' מוענקת לחיילים משוחררים, אשר נמנים
עם לפחות אחת מאוכלוסיות היעד הבאות:
סטודנטים מהמגזר הערבי, דרוזי, צ'רקסי, חרדי, יוצאי
אתיופיה, חיילים בודדים, זכאי תשמ"ש או עולים חדשים.
לפרטי 'מלגת קרן גרוס' לחצו >>

מלגת 'קטיף לאומי' לסטודנטים

בשיתוף בנק לאומי והתאחדות הסטודנטים הארצית:
מלגת קטיף לאומי בשווי של עד 15,000 ש"ח.
ההגשה למלגה תתבצע בנובמבר בצירוף מסמכים בהגשה
והמצטרפים לפרימיום מלגהפה יוגשו אוטומטית כמובן!
לפרטי 'מלגת קטיף לאומי' לחצו >>

מלגת 'כיוונים' עיריית אשדוד

המלגה פתוחה עבור תושבי אשדוד לשנת תשפ"ד,
ושווי המלגה נע בין 5,000 ל-7,000 שקלים.
המלגה ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל פתוחה להגשה
במהלך נובמבר 2023, והרשומי בפרימיום יקבלו סיוע!
לפרטי 'מלגת כיוונים אשדוד' לחצו >>

מלגת חבר כלבבי התאחדות הסטודנטים

המלגה נסגרת אוטוטו להגשה, אז אם בא לכם להגיש
מועמדות יש להזדרז ולהגיש עד ה-5.11.2023! הזוכים
במלגה יקבלו 10,000 ש"ח, ואת הזכות להיות בית אומנה
לכלבים מתחלפים למשך 25 שבועות במהלך שנת תשפ"ד.
לפרטי 'מלגת חבר כלבבי' לחצו >>

מלגת חינוך לפסגות עד 12,000 ש"ח

הזדמנות אחרונה להגשת מועמדות למלגת חינוך לפסגות!
המלגה, אשר מיועדת לכלל התארים, תסגר החודש להגשה,
ולכן מומלץ להזדרז בהגשת המלגה. לקבלת הגשה אוטומטית
הצטרפו לפרימיום ותוגשו כמו אלפי סטודנטים שכבר הוגשו!
לפרטי 'מלגת חינוך לפסגות' לחצו >>

מלגת משפיעים בלימודים ללוחמים/ות

מלגת הקרן להכוונת חיילים משוחררים מוענקת לחיילים
אשר השתחררו כלוחמים/ות מהשירות הצבאי. שווי המלגה
12,000 ש"ח עבור שנת הלימוד תשפ"ד! אלפי לוחמים/ות
קיבלו הדרכה אישית להגשת המלגה מ-Milgapo
לפרטי מלגת 'משפיעים בלימודים' לחצו >>

מלגת אירתקא למגזר הערבי והדרוזי

הזדמנות אחרונה להגשת מועמדות למלגת אירתקא:
ה-8.11.2023 - תאריך סגירת המלגה להגשת מועמדות!
המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון, אשר הינם
מהמגזר הערבי, דרוזי או צ'רקסי בישראל.
לפרטי 'מלגת אירתקא' לחצו >>

!מלגת דרך עמי - יש הארכה

מלגת 'דרך עמי' לסטודנטים - בשווי של עד 10,000 ש"ח!
המלגה תמשיך לקבל מועמדים/ות גם במהלך נובמבר 2023,
ואת ההגשה אפשר לקבל אוטומטית ע"י שירות הפרימיום
של Milgapo - עד כה הוגשו אלפי מועמדים למלגה!
לפרטי 'מלגת דרך עמי' לחצו >>

מלגת היא"ס ללא התנדבות

מלגת HIAS האריכה את הגשת המועמדות למלגה
ומאפשרת לסטודנטים להגיש מועמדות עד ה-30.11.2023
את ההגשה יכולים לבצע עולים חדשים, והזוכים יקבלו
מלגה ללא התנדבות בשווי של כ-10,000 ש"ח
לפרטי 'מלגת היא"ס' לחצו >>

מלגות קרן יעקב ברנדיס ז"ל

המלגה נסגרת להגשה ב-15.11.2023 - הזדרזו!
המלגה תוענק לחיילים משוחררים, ללא התנדבות,
ובשווי של 5,000 שקלים! המלגה מיועדת לסטודנטים
אשר שירתו בחיל המודיעין, ולומדים...
לפרטי 'מלגת יעקב ברנדיס' לחצו >>

מלגת פרח - הזדמנות אחרונה להגשה

חודש אחרון להגשת המלגה, אשר תעניק לזוכים
מלגת התנדבות בשווי של עד 10,000 שקלים!
הזוכים במלגה יתבקשו לבצע כ-130 שעות התנדבות
בנושא חונכות והדרכה במהלך שנת הלימוד תשפ"ד.
לפרטי 'מלגת פרח לסטודנטים' לחצו >>

מלגת אניארס ללא התנדבות

גם כאן - חודש אחרון להגשת המועמדות למלגה.
הגשות אוטומטיות לסטודנטים המתאימים מ-Milgapo!
המלגה ללא התנדבות, ושווי המלגה כ-9,500 ש"ח
לשנה, ו-28,500 ש"ח ב-3 שנים לכל זוכה!
לפרטי 'מלגת אניארס' לחצו >>

מלגה לתושבי ת"א - עמותה לקידום החינוך

2 מלגות שונות פתוחות להגשה:
מלגת התנדבות - עד 15,000 ש"ח לכל זוכה במלגה.
מלגה ללא התנדבות בשווי של 2,000 ש"ח לזוכים.
לסיוע בהגשה - הצטרפו לפרימיום Milgapo ותקבלו..
לפרטי 'מלגת העמותה לקידום' לחצו >>

מלגת אתנחתא לשנת תשפ"ד

'מלגת אתנתא' מתקיימת בשנת תשפ"ד במקומות הבאים:
תל אביב, ירושלים, באר שבע, אשקלון, אשדוד,
חיפה, מודיעין, נתניה, עכו ועוד...!
הצטרפו לפרימיום מלגהפה ותוגשו אוטומטית!
לפרטי 'מלגת אתנחתא' לחצו >>

מלגת נפש יהודי - הזדמנות אחרונה

אלפי סטודנטים כבר הוגשו למלגה! מה איתכם?
המלגה תעניק בין 5,000 ל-10,000 ש"ח לכל זוכה,
וכלל נרשמי הפרימיום של Milgapo, המתאימים למלגה,
יוגשו אוטומטית למלגה ויעודכנו במייל!
לפרטי 'מלגת נפש יהודי' לחצו >>

מלגת טיזר: מלגת 'מלגו' תשפ"ד

ככל הנראה במהלך דצמבר 2023 / ינואר 2024 תפתח
להגשה מלגת 'מלגו' לשנת הלימוד תשפ"ד!
המלגה תעניק לזוכים מלגה ללא התנדבות בשווי של
עד 12,480 ש"ח! הצטרפו לפרימיום מלגהפה ותקבלו
סיוע במסמכים + הגשה אוטומטית למלגה!
לפרטי 'מלגת מלגו 2024' לחצו >>

?Milgapo מה זה שירות ההגשה האוטומטית של

הכרות עם יותר מלגות

כיום, הסטודנטים בישראל מכירים בממוצע כ-8 מלגות בלבד, בעוד באתר Milgapo קיימות למעלה מ-850 מלגות!

הגשה פשוטה ובלי בירוקרטיה

במקום להתעסק עם עשרות תאריכים, מסמכים וטפסי מועמדויות - במלגהפה מבצעים את ההגשה אוטומטית עבור הסטודנטים

יותר הגשות למלגות כל שנה

ב-2019, סטודנטים הגישו מועמדותם עצמאית ל-2.6 מלגות בלבד, לעומת סטודנטים ב-Milgapo שהוגשו ל15.8!

הגדלת הסיכוי לזכיה במלגה

שורה תחתונה: רק 35% מהסטודנטים שהגישו עצמאית זכו במלגה - מול 74% ב-Milgapo שזכו לפחות במלגה אחת

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

נשמח לפרסם את המלגות על מנת לשרת את הסטודנטים/ות על הצד הטוב ביותר! הכניסו את פרטיכם ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם. +ניתן גם להתקשר 1-800-311-311

;
X